Artyści Szkła Piotrkowskiego

O projekcie ASP

OD ORGANIZATORÓW

Historia każdego miasta nierozerwalnie wiąże się z historią jego mieszkańców, wizerunkiem utrwalonym przez uwarunkowania społeczne i gospodarcze. Projekt Szklana Historia Miasta wiąże się z hutnictwem szkła, obecnym w życiu miasta i regionu od ponad 100 lat. Od XIX w. miasto stawało się ważnym ośrodkiem przemysłu szklarskiego z hutami „Kara”, „Feniks” i najstarszą założoną w 1887 r. hutą „Hortensja”, działającą do lat 90. XX w. To w Piotrkowie powstało pierwsze w Polsce Gimnazjum Przemysłowe Hutnictwa Szkła i Zasadnicza Szkoła Szklarska. Z tą gałęzią przemysłu swoje losy związało wiele piotrkowskich rodzin. W dzisiejszym Piotrkowie prawdopodobnie nie ma rodziny, której członkowie nie byliby w

Czytaj Dalej

Magdalena Pejga. Moja „Hortensja”

Kiedy podczas spotkania w mojej pracowni szkła z Andrzejem Hoffmanem i Gordianem Piecem, zrodziła się idea wystawy, w oparciu o „hortensyjneklimaty”, nikt z nas nie myślał, że po dwóch latach intensywnej pracy, projekt-marzenie, stanie się rzeczywistością. Podczas naszych wielogodzinnych rozmów i konsultacji stwierdziliśmy, że olbrzymi potencjał wystawowy „HORTENSJI” należy zaprezentować poprzez wydarzenie i prezentację artystycznej działalności dizajnerów związanych z HSG „HORTENSJA”.ARTYŚCI SZKŁA PIOTRKOWSKIEGO – pierwsza wspólna wystawa artystów szkła, związanych z piotrkowską hutą, połączyła pokolenia twórców,projektantów, artystów szkła polskiego, których codzienna praca stanowiła o poziomie huty, a jednocześnie przyświecała im myśl o własnych autorskich, unikatowych realizacjach. Artystyczne działanie polega na trafnym i odpowiednim wykorzystaniu i zwróceniu uwagi odbiorcy na ekspresję oraz pokazanie kontrastu pomiędzy formą a „uzależnieniem” od materiału i techniki obróbki. Jako artyści szkła sięgamy w miarę możliwości po różne technologie, techniki i metody. Przyciągającym, zaskakującym i

Czytaj Dalej