Artyści Szkła Piotrkowskiego

OD ORGANIZATORÓW

Historia każdego miasta nierozerwalnie wiąże się z historią jego mieszkańców, wizerunkiem utrwalonym przez uwarunkowania społeczne i gospodarcze. Projekt Szklana Historia Miasta wiąże się z hutnictwem szkła, obecnym w życiu miasta i regionu od ponad 100 lat. Od XIX w. miasto stawało się ważnym ośrodkiem przemysłu szklarskiego z hutami „Kara”, „Feniks” i najstarszą założoną w 1887 r. hutą „Hortensja”, działającą do lat 90. XX w. To w Piotrkowie powstało pierwsze w Polsce Gimnazjum Przemysłowe Hutnictwa Szkła i Zasadnicza Szkoła Szklarska. Z tą gałęzią przemysłu swoje losy związało wiele piotrkowskich rodzin. W dzisiejszym Piotrkowie prawdopodobnie nie ma rodziny, której członkowie nie byliby w jakiś sposób z „Hortensją” czy pozostałymi hutami związani. Także niemal w każdym domu znajdują się owoce pracy hutników i projektantów szkła. 

Ta zobowiązująca tradycja i konieczność jej pielęgnowania, dokumentowania i upowszechniania leżą u podstaw realizacji naszego projektu. Jako galeria sztuki współczesnej koncentrujemy działania wokół twórczości artystów plastyków projektujących nie tylko szkło użytkowe ale również unikatowe szkło artystyczne. Skupiamy uwagę na fragmencie historii „piotrkowskiego szkła” dotyczącej pracujących dla piotrkowskich hut artystów plastyków, a także artystów pracujących z materią szkła współcześnie.

Szklane realizacje unikatowe i formy użytkowe w przeszłości z powodzeniem konkurowały z najlepszymi projektami europejskimi. Dziś aspirują do klasyki polskiego designu. 

Artyści prezentowani na wystawie: Ludwik Fiedorowicz, Zygmunt Janota, Janusz Kazanecki, Stanisław Kowalczyk, Krystyna Tkaczyk, Andrzej Tkaczyk, Stanisława Paczos, Magdalena Pejga, Wszewład Sarnecki, Wiesław Sawczuk, Barbara Urbańska-Miszczyk.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów prywatnych, z kolekcji ODA oraz Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA i Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Wykonane zostały m.in. w hutach szkła w Piotrkowie, Radomsku, Krośnie, Stroniu Śląskim. Zdjęcia z dyplomów i prac dyplomowych pochodzą z Archiwum Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Dziękujemy szczególnie wszystkim tym osobom, które odwiedziły wystawę i podzieliły się z nami wspomnieniami, uwagami, zaprezentowały swoje zbiory, które w przeszłości moglibyśmy pokazać na kolejnych wystawach, tworząc „szklaną historię miasta”.

Andrzej Hoffman, Gordian Piec 
kuratorzy wystawy